Pracownia Psychologiczna SENSORIUM Gorlice

tel.500 238 283
SENSORIUM Testy organiczne

Testy organiczne

W Pracowni Psychologicznej SENSORIUM wykonywane są badania testami organicznymi.


Testy organiczne są testami neuropsychologicznymi i służą określeniu sprawności funkcji poznawczych osoby badanej (pamięć, uczenie się, funkcje wykonawcze, przetwarzanie wzrokowo-przestrzenne).

Są to w szczególności: Test Pamięci Wzrokowej Bentona, Test Płynności Figuralnej Ruffa oraz Kalifornijski Test Uczenia się Językowego. W niektórych sytuacjach wykonywane jest także dodatkowe badanie testem Tablic Poppelreutera.

 

Testy organiczne są oferowane w szczególności:

  • osobom stającym na komisji - ubiegającym się o uzyskanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
  • osobom po przebytym urazie mózgu (poważne stłuczenie głowy, udar mózgu),
  • osobom w starszym wieku z podejrzeniem choroby o charakterze otępiennym (demencji).


Wykonanie jednego testu trwa średnio 30 minut.

 

Na badanie należy przyjść z dowodem osobistym oraz mieć ze sobą okulary do czytania i patrzenia (o ile się ich używa).