BADANIA PRACOWNIKÓW

PRACOWNIA PSYCHOLOGICZNA SENSORIUM OFERUJE BADANIA PSYCHOLOGICZNE PRACOWNIKÓW:

  • wykonujących pracę na wysokości powyżej 3 metrów

  • operatorów wózków widłowych, maszyn, ciężkiego sprzętu budowlanego, itp.

  • osób kierujących pojazdem w ramach pełnienia obowiązków służbowych (np. przedstawiciele handlowi, itp.), w tym badania ciemniowe

  • osób przewożących wartości pieniężne

  • wszystkich innym osób skierowanych na konsultację psychologiczną przez lekarza medycyny pracy (zgodnie z ustawą o służbie medycyny pracy)

 

ZANIM PRZYSTĄPISZ DO BADANIA:

Podczas badania psychologicznego określany jest poziom funkcjonowania psychofizycznego osoby badanej. W interesie osoby badanej jest, aby przystąpiła do badań w jak najlepszej kondycji psychofizycznej. Dlatego:

  • na badanie psychologiczne zabierz ze sobą okulary do patrzenia/czytania (jeśli ich używasz)

  • nie spożywaj alkoholu ani podobnie działających substancji na 24 godziny przed badaniem psychologicznym

  • nie spawaj na 48 godzin przed badaniem ciemniowym

 

Skierowanie na badanie psychologiczne pracownika jest do pobrania TUTAJ

Jeśli nie możesz otworzyć skierowania, pobierz i zainstaluj darmowe oprogramowanie Open Office. Wypełnione, opieczętowane i podpisane przez pracodawcę skierowanie zabierz ze sobą na badanie.

Na badanie zabierz ze sobą także dowód osobisty (ewentuanie inny dokument potwierdzający tożsamość).

© 2018 PRACOWNIA PSYCHOLOGICZNA SENSORIUM

tel. 500 23 82 83