PSYCHOTERAPIA

PRACOWNIA PSYCHOLOGICZNA SENSORIUM OFERUJE WSPARCIE PSYCHOTERAPEUTYCZNE

Psychoterapia prowadzona jest w nurcie psychodynamicznym i może obejmować następujące obszary:

  • nerwica
  • zaburzenia o charakterze depresyjnym lub lękowym
  • problemy w relacjach z ludźmi
  • problemy psychoseksualne
  • inne problemy natury psychicznej i psychosomatycznej

 

Pozostaję pod metodyczną opieką superwizorów Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego.

Ponadto biorę udział w treningach grup Balinta.

© 2018 PRACOWNIA PSYCHOLOGICZNA SENSORIUM

tel. 500 23 82 83