O MNIE

 

Ukończyłam studia psychologiczne na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Posiadam uprawnienia doradcy zawodowego oraz kwalifikacje pedagogiczne uzyskane w Centrum Pedagogiki i Psychologii Politechniki Krakowskiej.

Odbyłam całościowe 4-letnie szkolenie przygotowujące do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Szkolenie to odbywa się w nurcie psychodynamicznym i jest prowadzone przez superwizorów Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego. Ponadto ukończyłam studia podyplomowe w zakresie psychologii sądowej.

W latach 2012-2016 pracowałam na oddziale Neurologii z Pododdziałem Udarowym Szpitala Specjalistycznego im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach, gdzie zajmowałam się diagnozą i terapią psychologiczną.

Posiadam aktualne uprawnienia do przeprowadzania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu (numer K-127 w ewidencji psychologów prowadzonej przez Marszałka Województwa Małopolskiego).

Serdecznie zapraszam do kontaktu.

Justyna Woźniak

© 2018 PRACOWNIA PSYCHOLOGICZNA SENSORIUM

tel. 500 23 82 83