SZKOLENIA

PRACOWNIA PSYCHOLOGICZNA SENSORIUM OFERUJE SZKOLENIA W OBSZARZE UMIEJĘTNOŚCI PSYCHOSPOŁECZNYCH:

  • radzenia sobie ze stresem,
  • rozwiązywania konfliktów,
  • komunikacji międzyludzkiej,
  • autoprezentacji,
  • mediacji i negocjacji,
  • przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu,
  • kompetencji rodzicielskich

 

Szkolenia są przygotowywane i przeprowadzane zgodnie z obowiązującymi standardami szkoleniowymi, na indywidualne zamówienie firm i instytucji.

© 2018 PRACOWNIA PSYCHOLOGICZNA SENSORIUM

tel. 500 23 82 83