TESTY PSYCHOLOGICZNE

W PRACOWNI PSYCHOLOGICZNEJ SENSORIUM WYKONYWANE SĄ BADANIA TESTOWE

Testy (niektóre z nich zwane także testami organicznymi) służą określeniu sprawności funkcji poznawczych (pamięć, uczenie się, funkcje wykonawcze, funkcje językowe, przetwarzanie wzrokowo-przestrzenne) oraz ogólnej sprawności umysłowej (iloraz inteligencji - IQ).

Testy są oferowane w szczególności:

  • osobom stającym na komisji - ubiegającym się o uzyskanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,

  • osobom po przebytym urazie mózgowym (poważne stłuczenie głowy, udar mózgu),

  • osobom z podejrzeniem choroby otępiennej,

  • osobom, w przypadku których istnieje potrzeba określenia poziomu funkcjonowania intelektualnego.

Wykonanie jednego testu trwa około 30-90 minut.

Na badanie należy przyjść z dowodem osobistym oraz mieć ze sobą okulary do czytania i patrzenia (o ile się ich używa).

tel. 500 23 82 83

© 2018 PRACOWNIA PSYCHOLOGICZNA SENSORIUM